Chiêu Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ
29/09/2007
Thơ
18/09/2007
Thơ
18/09/2007
Thơ
17/09/2007
Thơ
13/09/2007

Cung đàn lạnh, tiếng tơ vương
Ngân lên nửa khúc bỗng dưng nghẹn lời
Miệt mài theo ánh trăng chơi
Thốt nhiên xa xót cuộc đời tha phương
******** Song Nguyên*********

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả